A faapríték készítő aprító gépekről

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebookBlogter.huMyspace bookmark

Származás, előállítás és felhasználás szempontjából sokféle apríték létezik, és ez igaz az energetikai célra készített aprítékokra is. Az alapanyag csaknem kizárólag az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban keletkező melléktermék.

Az erdőgazdálkodásban:

  • az állománynevelésből származó teljesfa vagy farész,
  • az egészségügyi termelésekből származó teljesfa,
  • a fakitermelésből származó teljesfa, farész (fakorona), gallyazási hulladék, fatuskó,

A fafeldolgozásban:

  • kérgezési hulladék (fakéreg),
  • fűrészelési darabos hulladék,
  • fafeldolgozási darabos hulladék,
  • bontott faanyag

Céltermékként kell tekinteni a rövid vágásfordulójú energetikai ültetvények faanyagát, valamint a szabványos tűzifa helyett készített aprítékot.

Aprítógépek

Az aprítógépek legfontosabb része a forgórész, amely az aprítást végzi. Kialakítása alapján tárcsás, dobtengelyes és csigás forgórészt különböztetünk meg (5. ábrák).

5. ábrák. Az aprítógépek jellemző forgórészei

a. tárcsa

b. dobtengely

c. aprítócsiga

A tárcsás aprítógépek a legelterjedtebbek, a dobtengelyes aprítógépek kialakítása a legváltozatosabb, a csigás aprítógépek csak a közelmúltban jelentek meg a műszaki fejlesztésben. Az alapmegoldásokat sokszor egymással kombinálva alkalmazzák.

Az aprítási feladatok is nagyon változóak. Az aprítéktermelést először a fafeldolgozó üzemekben alkalmazták. Ennek magyarázata az, hogy az aprítandó anyag koncentrált termelési folyamatból származott, az alapanyag gyűjtése tehát többletköltséggel nem járt, a felhasználás lehetőségei is adottak voltak (lapgyártás, technológiai hő előállítása).

A fafeldolgozó üzemekben telepített (stabil) aprítógépeket alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a gép gépalapra kerül, az aprítandó anyag gépre szállítását és a keletkezett apríték elszállítását ugyancsak telepített gépegységek végzik.

Az állandó helyre telepítés lehetővé teszi a meghajtást saját motorral, amely vagy belsőégésű-, vagy villanymotor lehet (6. ábra).

6. ábra. Stabil aprítógép elrendezése
(Balról: behúzó szőnyeglánc, menesztőhenger, aprító dobtengely, dobócső, belső égésű motor ékszíjhajtással)

Ha viszonylag kisméretű fákat vagy farészeket kell aprítani, célszerű függesztett vagy mobil aprítógépeket választani. Ezekre jellemző, hogy az aprítórészt, a faanyagot behúzó szerkezetet, az utánaprítót és az aprítékot kidobó szerkezetet egy géppé építik össze, amelyet utánfutóra, vagy traktorra szerelnek, és legtöbbször a traktorról hajtják meg. Kisebb anyagáram, illetve kisebb éves kihasználás esetén az adagolás (etetés) kézzel történik (7. ábra).

7. ábra. Csigás aprítógép üzemeltetés közben

A traktorüzemű mobil aprítógépek kézi adagolás esetén 3-5 t/h tömegárammal, 1-2,5 t/h/fő termelékenységgel, 30-50 kWh/t energiafelhasználással, míg a traktorüzemű mobil aprítógépek manipulátoros adagolással 3-1 0 t/h tömegárammal, 2-7 t/h/fő termelékenységgel, 10-20 kWh/t energiafelhasználással dolgoznak.

Az aprítógépeket célszerű - a faanyagot az aprítótérbe juttató - kényszer-behúzó szerkezettel is felszerelni.

Az erdőgazdálkodás nagyobb méretű, hagyományos ipari célra nem alkalmas faanyagát is célszerű aprítani. Ilyen anyag lehet

  • a fakorona,
  • a kis értékú, főleg tűzifa előállítására alkalmas teljesfa.

A nagy méretek miatt itt elsősorban az áttelepíthető aprítógépek alkalmazhatók. Ezek manipulátoros kiszolgálással, 0,15-0,25 m2 garatmérettel, 100-300 kW meghajtó motorteljesítménnyel rendelkeznek. Kis (5-10 t/h), közepes (10-20 t/h)és nagy (20-50 t/h) áteresztésűek. Termelékenységük igen nagy. A fajlagos energiaigény lényegesen kisebb, mint a mobil aprítógépek esetében (4-10 kWh/t). A nagy aprítási intenzitás miatt jelentős feladat a közelítési anyagellátás ( a faanyag géphez közelítése).

A hagyományos fakitermelés során a fafeldolgozási és ipari célra nem használható faanyag egy részét megsemmisítik (vágástéri hulladékok - gally - helyszíni elégetése). Az aprítéktermeléssel ez a fanyersanyag is hasznosítható.

A gally aprítása nagy etetőberendezéssel, gallytömörítő és kényszerbehúzó szerkezettel felszerelt, 0,3-0,5 m2 garatméretű aprítógépekkel végezhető el. Viszonylag nagyméretű gépek alkalmasak csak a gally aprítására, ezért a gallyanyag jelentős koncentrálására van szükség.

Kísérleteztek azzal, hogy a gallyat vágástakarítóval koncentrálják, de az elkerülhetetlen szennyeződés és a nagy gyűjtési energiaigény miatt ez még nem gazdaságos.

A gallyaprítás jelenleg legjobb módszere az, amikor a fa fűrészipari hasznosításra alkalmas részét leválasztva a koronarészt aprítják fel. Az erre alkalmas aprítógép paraméterei megegyeznek a teljesfa-aprító gépével.

A gally vagy a fakorona aprításakor a farészek igen eltérő szögben érkeznek az aprítószerszámhoz, ezért az aprítékban megnő a szabálytalan és hosszú frakcióelemek aránya. Tekintettel arra, hogy a hosszúaprítékrészek már az aprítógépben is (dobószállítás) műszakitechnológiai problémákat okoznak, és jelentős mértékben zavarhatják az anyagmozgató berendezések szabályszerű működését is, ezeket az aprítógépeket célszerű a forgórészre szerelt után aprítókkal ellátni, vagy az aprítékot rostálni kell. A legjobban bevált megoldás az, amikor az aprítógép aprítóterét lezáró lemez helyére rácslemezt szerelnek. Ezen a lemezen keresztül csak a megfelelő méretre aprított anyag távozik, a túlméretes farészek ismételten az aprítóba kerülnek.

A fatuskó aprítása is lehetséges. Ez azért fontos, mert a föld feletti faanyag 15-25%-ának megfelelő mennyiségű dendromassza a tuskóban és a gyökérzetben van. A fatuskó a lassújárású marótengelyes gépekkel aprítható, 2-4 m2 garatmérettel, tuskólefogó mechanizmussal, etető manipulátorral és utánaprítóval vagy aprítékosztályozóval kiegészítve.

Az ilyen aprítógép 200-400 kW teljesítményű motorral felszerelt, méreteiből következően áttelepíthető.

Üzemeltetése nagymértékű faanyag-előközelítést és gépláncba szervezett aprítékelszállítást igényel.

Ültetvényben végzett aprítás. Az aprítás sajátos formája az ipari (energetikai) ültetvényekben, a faanyag levágásával egyidőben végzett aprítás. Az ilyen ültetvényeken a betakarítást és az aprítást egy menetben, ún. járvaaprítóval végzik. A betakarítandó állomány 3-4 éves, 1-1,2 m-es sortávú, a tőtáv 0,5-0,7 m. Egy-egy tőről a sarjaztatás eredményeként 3-6 hajtás nő fel 4-6 m magasságúra. A hajtások tőrésze 3-7 cm átmérőjű. A járvaaprító lehet átalakított mezőgazdasági kombájn, vagy speciális adapter, melyet traktorra szerelnek, és azzal hajtják meg. A gép a soron haladva folyamatosan végzi a tövek átvágását, a fák behúzását és aprítását. Az aprítékot hordozott konténerbe, vagy a járvaaprító mellett haladó szállítógépre gyűjtik. Magyarországon előnyösebb a 8. ábrán is bemutatott járvaaprító adapter használata.

8. ábra. Traktorra szerelt járvaaprítógép elrendezése, az ültetvény betakarítása, és a kis fák aprítása közben

 

cikk forrása: http://www.undp.hu/oss_hu/tartalom/kiadvanyh/kiadvanyh_body/csinaljukjol/szam07.htm

argo ARGO